CONTACT

Adress: st. Zwycięstwa 14/105 | 44-100 Gliwice
Phone: +48 730 838 000
email: biuro@mfastudio.pl
VAT nr: PL6312658818
KRS: 0000577406

Find what you want and let it kill you

Charles Bukowski

Wartości MFA Studio określające sposób działania firmy mają odzwierciedlenie w jakości swoich projektów, które są doceniane i nagradzane w konkursach architektonicznych na rynku lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Grzegorz Szymczak

Without having a goal it’s difficult to score

Paul Arden

Nie wiem dlaczego ludzie zatrudniają architektów, a potem mówią im co mają robić.

Frank Gehry

Don’t be afraid to work with the best

Paul Arden