O ile szybsza byłaby praca architekta, gdyby istniała możliwość zaprojektowania biurowca, który spełniłby potrzeby wszystkich firm na rynku (albo przynajmniej działających w jednej branży). Nie jest to jednak możliwe, ponieważ kultura organizacji i specyfiki działania instytucji są bardzo różnorodne. Czy to jednak znaczy, że każdy biurowiec powinien być zaprojektowany dokładnie na miarę? Odpowiedź dość przewrotna: „Tak, ale…”.

Nowoczesny biurowiec szyty na miarą – TAK?

Indywidualnego podejścia wymaga projekt bryły biurowca. Lokalizacje, w których projektowane są biurowce różnią się i należy się dostosować do warunków i wymogów planów miejscowych. Co więcej, każda firma ma własną kulturę organizacji i specyfikę działania. Nie jesteśmy nawet w stanie porównać dwóch firm tej samej branży. Założenie, że biurowiec to tylko biurowiec i mechaniczne kopiowanie rozwiązań z innych projektów rzadko zdaje egzamin.

Future Four powstaje na terenach tzw. Nowych Gliwic – rekultywowanym obszarze pokopalnianym po byłej KWK Gliwice. Szczególna tożsamość tego miejsca mocno związana ze Śląskiem nakierowała nas na wybór surowych materiałów jak beton oraz zastosowanie czarnej kolorystyki. Ale nie tylko kwestie estetyki są istotne. W projekcie tego biurowca uwzględniać również musieliśmy optymalny sposób posadowienia budynku, ponieważ niestabilne grunty na terenach pokopalnianych, które stanowią problem dla obiektów o tak dużych kubaturach.


Przykładowo firma Future Processing, dla której zaprojektowaliśmy biurowiec Future Four jest bardzo mocno nastawiona na zaspakajanie potrzeb behawioralnych pracowników. Zapewnienie pracownikom odpowiedniej jakości miejsca pracy wpływa nie tylko na ich zadowolenie i komfort, ale przede wszystkim na jej efektywność. Było to jednym z głównych celów naszego projektu, dlatego też zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badań wśród pracowników firmy. Dzięki wywiadom z pracownikami różnego szczebla przeprowadziliśmy analizę przestrzeni, która istniała oraz poznanie oczekiwań zespołu FP, co posłużyło jako klucz w dalszych etapach projektowania.

Nowoczesny biurowiec szyty na miarę – dlaczego „ale”?

Nie można obecnie założyć, że firma inwestora pozostanie w obecnym kształcie na zawsze. Współczesne firmy rozwijają się bardzo dynamicznie i ważne jest zastosowanie takich rozwiązań, które pozwolą zaprojektowanym biurowcom elastycznie dostosować się do zmian. Nie można sobie pozwolić na pominięcie tak ważnej cechy jak adaptacyjność obiektu czy jego elastyczności funkcjonalnej i technicznej. W jednym z naszych projektów dla szybko rozwijającej się firmy, gdzie przybywa pracowników i zmieniają się ilości osób w grupach projektowych, wykorzystaliśmy elastyczny układ funkcjonalny (m.in wybraliśmy układ konstrukcyjny budynku umożliwiający swobodną re-aranżację piętra oraz przestrzeń techniczną dla instalacji).

Podsumowując – nowoczesny biurowiec musi być dostosowany do potrzeb organizacji, ale z pełnym uwzględnieniem tego, że potrzeby mogą się wkrótce zmienić. Istotne jest zastosowanie rozwiązań umożliwiających sprawną re-aranżancję przestrzeni, gdyby zaszła taka potrzeba. Future Four w pełni spełnia te wymagania.