future four projekt
projekt biurowca MFA Studio
projekt biurowca wnętrza
projekt wnętrz biurowca
wnętrza biurowe projekt
wnętrza biurowe projekt
projekt biurowca - lobby
wnętrza biurowe projekt
future park projekt
projekt wnętrz biurowych - strefa relaksu
projekt biurowca Gliwice

Nowy budynek Future Processing to miejsce, w którym pod ciemną fasadą kryje się przestrzeń pełna pasji, różnorodności i wspólnego życia teamu FP. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników i założeniom inwestorskim stworzono przestrzeń nie tylko interesującą, efektywną i kreatywną, ale także pożądaną przez innych. Nowy budynek doskonale wpisany w kontekst miejsca, swoją architekturą godnie reprezentuje firmę i jej wartości.

WSTĘP
Celem pracy jest zaprojektowanie obiektu biurowego dla 450 pracowników, spełniającego współczesne wymagania użytkowników firmy branży IT. Kampus firmy Future Processing znajduje się na pokopalnianych terenach byłej kopalni KWK Gliwice, obecnie podlegających dynamicznej przemianie. Firma wraz ze swoim rozwojem postanowiła rozbudować swój kampus o kolejny budynek. Zapewnienie najwyższej jakości środowiska zbudowanego jest kluczowym aspektem pracy. Istotnym jest zaprojektowanie budynku w sposób adaptacyjny, umożliwiający elastyczny podział przestrzeni. Obiekt powinien spełniać zasady zrównoważonego rozwoju i energooszczędności.

KONTEKST
Obszar Nowych Gliwic to przestrzeń w trakcie transformacji z terenów kopalnianych na tereny parków technologicznych i biznesowych. Współcześnie kreowana zabudowa już zdołała wykształcić swój kontekst i uwarunkowania. Future Processing będący aktywnym inwestorem poprzez obiekty Future One, Future Two oraz projektowane budynki kantyny, ośrodka szkoleniowego i sportowego wytworzył dwie linie regulacyjne, które postanowiliśmy respektować przy zapisywaniu własnej koncepcji . Uwzględniając budynek ARL oraz granice działek wyznaczyliśmy obszar pod opracowanie budynku FParku 2015.

WYTYCZNE
Nowoprojektowany budynek kontynuuje wysokość uwzględnioną w kantynie w celu stworzenia wizerunku spójnego kampusu. Ten trzypiętrowy budynek zlokalizowany na zachodniej działce dumnie reprezentuje firmę stając się jej czytelną wizytówką. Na wschodniej działce zlokalizowana parking dla pracowników, klientów i dostawców towarów. Całość założenia tworzy wyraźny znak przestrzeni zaznaczony przez Future Processing.

OGRÓD/ PATIO
W celu doświetlenia pomieszczeń i wykreowania magicznej przestrzeni dającej specjalne wrażenia utworzono wewnętrzy ogród/patio będący miejscem relaksu, spotkań i agorą wymiany myśli. Pozostawienie przestrzeni biologicznie czynnej sprzyja licznym spotkaniom i imprezom firmowym na świeżym powietrzu. Utworzenie tarasów, ścieżek i oczek wodnych sprzyja spotkaniom integracyjnym i odpoczynkowi. Zieleń wewnętrzna jak i otaczająca biurowiec wpływa pozytywnie na pracowników wewnątrz budynku, zapewniając psychiczny odpoczynek.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Tworząc założenia obiektu należy mieć na najwyższym względzie jakość urbanistyczną i architektoniczną nowo powstającej przestrzeni miejskiej. Zobowiązuje do tego wyjątkowy kontekst świadczący o kulturze miasta i regionu. Projektowany obiekt dostosowany jest do skali i architektury istniejących i powstających budynków oraz planu zagospodarowania terenu dla danej parceli, tworząc zwarte wnętrza urbanistyczne. W ramach koncepcji zaprojektowano parkingi dla pracowników i drogę dojazdową do działki. Rozwiązano również strefę wejściową przed budynkiem z licznymi atrakcyjnymi miejscami wypoczynku dla pracowników oraz z wydzielonymi miejscami na rowery. Zastosowano dwa rodzaje wykończenia posadzki urozmaicone motywami pasmowymi pokrytymi trawą.

BADANIA
W celu poznania specyfiki pracy i oczekiwań teamu Future Processing przeprowadzono badania na grupie 12 osób, reprezentujących różne stanowiska w firmie, zakresy obowiązków i doświadczenie. Uzyskany ,,przekrój oczekiwań’’ pozwala zaprogramować nowoprojektowany budynek w sposób optymalny, odzwierciadlając styl pracy i pragnienia pracowników. Każdy z badanych odpowiadał na te same pytania oraz te związane ściśle ze specyfiką jego obowiązków. Cytaty zawarte w badaniach są autentyczne. Wierzymy, że dobrze zaprojektowany budynek pozwala zwiększyć satysfakcję i efektywność pracy jego użytkowników.

STRATEGIA DZIAŁANIA
Projektując obiekty biurowe inwestorzy często pomijają zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni biurowej ich użytkownikom, planując ją pod względem wydajności powierzchni biurowej. Wynika to z braku wiedzy o realnych potrzebach wszystkich grup użytkowników. Projektowany obiekt przedstawia nowe podejście inwestora, który za główny cel postawił stworzenie przestrzeni przyjaznej młodej kadrze, integrującą ją i spełniającej jej wszelkie behawioralne potrzeby. Tworzenie takiej przestrzeni sprzyja innowacyjnemu zarządzaniu zespołem opartym na nieformalnych kontaktach interpersonalnych, gdzie nie ma stałych godzin pracy, a pracownik ściśle utożsamia się ze swoją firmą.

FLOW / KOMUNIKACJA
Reprezentacyjna trzykondygnacyjna przestrzeń zlokalizowana intuicyjnie na narożu działki pełni funkcję lobby dla pracowników i klientów oraz jest strefą wejściową. Każde piętro wyposażone jest w korytarz łączący wszystkie skrzydła, zapewniając płynny przepływ pracowników. Dodatkowo na pierwszym piętrze budynku uwzględniono łącznik z kantyną. Całość stanowi zoptymalizowany układ komunikacyjny przyjazny dla wszystkich użytkowników będący jednocześnie okazjonalnie przestrzenią ewentów firmowych.

OTWARCIE OGRODU / STREFA REPREZENTACYJNA
Podcięcie w południowej fasadzie pozwala wytworzyć spektakularną i reprezentatywną strefę wejściowa dla pracowników i klientów. Jednoczesne podkreślono wartość wewnętrznego ogrodu otwierając go dla użytkowników pozostałych budynków Future Processing. Taki zabieg jednoczenie uchronił południowe stanowiska pracy przed nadmiernym nagrzaniem budynku i efektem olśnienia poprzez wytworzenie zacienienia.